Rekrytering
Stacks Image 1329
Vi hjälper våra kunder att rekrytera chefer/specialister/nyckelpersoner i de rekryteringar där extra resurser krävs för att hitta de bästa kandidaterna. För oss är varje rekryteringsprocess unik. För att kunna garantera ett gott resultat krävs dedikerade resurser, en hög aktivitetsnivå, ihärdigt arbete och systematisk bearbetning av kandidatmarknaden. Vår framgång baseras på att vi agerar med utgångspunkt från den enkla tumregeln att: Ju fler kvalificerade kandidater vi har att välja mellan, desto större är möjligheterna att lyckas hitta en riktigt bra medarbetare.

Det gör att vi anlitas för svåra och viktiga rekryteringar!

Vår rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess är speciellt framtagen för rekrytering av chefer/specialister/ nyckelpersoner, vars kunskaper och färdigheter är av speciellt stort värde för just er verksamhet.

Via de traditionella rekryteringskanalerna, med t.ex. annonsering, nås enbart en begränsad andel av de potentiella kandidaterna. Att jobba på det sättet vore att tacka nej till de mindre aktivt arbetssökande. För att nå dessa kandidater krävs en hög aktivitetsnivå, dedikerade resurser och ihärdigt arbete.

Av erfarenhet vet vi att ju fler kvalificerade kandidater vi tar in i processen i ett tidigt skede, desto större är sannolikheten att vi garanterar ett riktigt gott slutresultat.

Vi tar personlig kontakt med betydligt fler potentiella kandidater än andra aktörer och når på så sätt ut till fler kandidater än övriga. Detta gör vi genom sökning i vår egen cv-databas, externa cv-databaser, upparbetade nätverk, gott samarbete med högskolor/universitet och internet.

Kandidatmarknaden

Många på arbetsmarknaden är intresserade av att byta arbete. Deras beteenden skiljer sig åt. Vissa är aktiva och söker nytt arbete medan andra är mer passiva.
Stacks Image 1342
Enligt en undersökning av The Adler Group är det många på arbetsmarknaden som är intresserade av att byta arbete. Personerna skiljer sig dock drastiskt i sitt beteende. Vissa är aktiva och söker nytt jobb medan andra är mer passiva.

Genom vårt sätt att arbeta fångar vi upp kandidater som inte är aktivt arbetssökande. De flesta av dem har bra arbete med intressanta arbetsuppgifter. De har inte tid att söka arbete.

Bland dessa finns ett stort antal kvalificerade kandidater för de positioner vi arbetar med.
Second Opinion
Stacks Image 1353
Stacks Image 1355
Stacks Image 1357
Kandidathuset erbjuder stöd vid personbedömning av interna och/eller externa kandidater. Second opinion utgör ett beslutsunderlag med syfte att minska risken för felrekryteringar. Med hjälp av vårt strukturerade arbetssätt och våra verktyg kompletterar vi våra kunders egna bedömningar.

Vi hjälper vår uppdragsgivare säkerställa personliga egenskaper hos kandidaten, både vid nyrekryteringar och befordringar. Feedback ges även till kandidaten gällande tydliga styrkor och svagheter av vikt för den nya rollen.
Bedömning av kandidat
Kandidathuset erbjuder stöd vid personbedömning av interna och/eller externa kandidater. Second opinion utgör ett beslutsunderlag med syfte att minska risken för felrekryteringar. Med hjälp av vårt strukturerade arbetssätt och våra verktyg kompletterar vi våra kunders egna bedömningar.

Vi hjälper vår uppdragsgivare säkerställa personliga egenskaper hos kandidaten, både vid nyrekryteringar och befordringar. Feedback ges även till kandidaten gällande tydliga styrkor och svagheter av vikt för den nya rollen.

I Second Opinion ingår bl.a. strukturerad kompetensbaserad intervju, personlighetstest, begåvningstest, verifiering av eventuell examen och övrig information på CV samt mindre bakgrundskontroll.
Stacks Image 1368
Stacks Image 1371
Stacks Image 1374
Stacks Image 1376
Vår leverantör av testverktyg är Cubiks och alla våra rekryteringskonsulter är certifierade i PAPI personlighetstest och Reasoning For Business begåvningstest.

Vi använder 2Secure för bakgrundskontroll, en allt viktigare del i att kvalitetssäkra rekryteringar.
Rekryteringsutbildning
Stacks Image 1385
Utbildningen vänder sig framförallt till linjechefer men fungerar även som introduktion till rekryteringspersonal och andra som deltar i rekryteringar.
Kursens innehåll
Under en dag går vi igenom rekryteringsprocessens olika delar. Utbildningen genomförs i föreläsningsform med praktiska exempel och träningsmöjligheter. Vi diskuterar också olika situationer som kan uppstå i en rekryteringsprocess. Nytta och mål med den grundläggande rekryteringsdagen • Metod och verktyg för rekrytering • Att förstå och utföra en strukturerad rekrytering • Att ha konkreta frågeställningar inför en intervju • Tips om vanliga fallgropar vid rekryteringar • Att få svar på frågor om rekryteringsprocessen Anmälan och pris En grundläggande rekryteringsutbildning består av en heldags träning i grupp. I priset ingår frukost och eftermiddagskaffe, centralt belägen konferenslokal i Stockholm, Göteborg eller Malmö samt kursdokumentation.  Priset är 6 900 kr exkl.moms/deltagare
{"result":"fail", "msg":"Ett fel har uppstått(001)"}
ANMÄLNINGSFORMULÄR

Exempel på kunder som använder oss.

Stacks Image 1688
Helsingborg
Kandidathuset AB
Florettgatan 29B
254 67 Helsingborg
042-45 33 20
Malmö
Kandidathuset AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö
040-653 64 00
Stockholm
Kandidathuset AB
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm
08-588 03 120